August Johannisson

Födelsedatum:1862-10-30
Dödsdatum:1913-02-22
Gravsatt:1913-02-27
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 81
TÖ 3    81
TÖ 3    81
TÖ 3    81

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se