Elin Kristina Bengtsson

Födelsedatum:1919-04-24
Dödsdatum:1919-12-19
Gravsatt:1919-12-28
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 705
TÖ 3   705

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se