Kerstin Bengtsdotter Arvidsson

Födelsedatum:1834-12-20
Dödsdatum:1913-11-23
Gravsatt:1913-11-30
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 0X4
TÖ 3     0X4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se