Petronella Bengtsson

Födelsedatum:1834-11-10
Dödsdatum:1908-04-11
Gravsatt:1908-04-18
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 0X1

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se