Salomon Alexandersson

Födelsedatum:1873-07-07
Dödsdatum:1912-03-14
Gravsatt:1912-03-24
Ort:TÖNNERSJÖ
Område: 3
Gravnummer:TÖ 3 0X3
TÖ 3     0X3

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TÖNNERSJÖ kyrkogård

Tönnersjö
305 97 Eldsberga

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se