Heike Engel Maria Ericson

Födelsedatum:1946-04-10
Dödsdatum:2020-04-27
Gravsatt:2020-05-12
Ort:Halmstad
Område: B
Gravnummer:TR B 4:11-12

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TRÖNNINGE kyrkogård

Kyrkvägen
302 65 Halmstad

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se