Jan Ingmar Åkesson

Födelsedatum:1955-04-15
Dödsdatum:2013-02-14
Gravsatt:2013-03-08
Ort:Halmstad
Område: B
Gravnummer:TR B 4:5-5a
TR B 4:5-5a
TR B 4:5-5a

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TRÖNNINGE kyrkogård

Kyrkvägen
302 65 Halmstad

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se