Kurt Henrik Johansson

Födelsedatum:1931-10-09
Dödsdatum:2011-04-08
Gravsatt:2011-04-21
Ort:Halmstad
Område: B
Gravnummer:TR B 4:1,2
TR B 4:1,2

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TRÖNNINGE kyrkogård

Kyrkvägen
302 65 Halmstad

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se