Nils Gösta Vilhelm Gustafsson

Födelsedatum:1918-10-08
Dödsdatum:2006-11-01
Gravsatt:2006-11-16
Ort:Trönninge
Område: B
Gravnummer:TR B 4:17-18
TR B 4:17-18

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TRÖNNINGE kyrkogård

Kyrkvägen
302 65 Halmstad

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se