Per-Arne Håkan Bengtsson

Födelsedatum:1966-10-21
Dödsdatum:2007-03-10
Gravsatt:2007-04-03
Ort:Trönninge
Område: B
Gravnummer:TR B 4:19-21
TR B 4:19-21
TR B 4:19-21

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

TRÖNNINGE kyrkogård

Kyrkvägen
302 65 Halmstad

kyrkogard.snostorp@svenskakyrkan.se