Jarl Uno Bengtsson

Födelsedatum:1929-12-31
Dödsdatum:2010-07-14
Gravsatt:2010-10-01
Ort:Eldsbergabygden

Hitta till kyrkogården / församlingen

Snöstorps församling

Prästvägen 74
302 63 Halmstad

035-17 97 81

snostorps.forsamling@svenskakyrkan.se

www.svenskakyrkan.se/snostorp

Trönninge minneslund

Kyrkvägen
302 65 Halmstad