Gustav Robert Berggren

Födelsedatum:1886-10-24
Dödsdatum:1988-01-19
Gravsatt:1988-06-09
Ort:Sandarne
Gravnummer:2 06 24

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se