Anders Georg Berglund

Födelsedatum:1973-10-25
Dödsdatum:2004-04-07
Gravsatt:2004-04-21
Ort:Söderala
Gravnummer:2 09 59

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se