Johan Rudolf Berggren

Födelsedatum:1890-10-11
Dödsdatum:1972-04-15
Gravsatt:1972-04-22
Ort:Sandarne
Gravnummer:2 09 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se