Milda Maria Bergman

Födelsedatum:1896-02-13
Dödsdatum:1978-10-07
Gravsatt:1979-06-02
Ort:Sandarne
Gravnummer:2 09 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se