Anna Josefina Lindberg

Födelsedatum:1882-12-04
Dödsdatum:1948-01-18
Gravsatt:1948-01-25
Ort:Sandarne
Gravnummer:2 11 19

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se