Anna Maria Arell

Födelsedatum:1894-12-21
Dödsdatum:1955-03-28
Gravsatt:1955-04-03
Ort:Söderala
Gravnummer:2 11 48

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Sandarne Nya Kyrkog

Massavägen 4
820 22 Söderhamn

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se