Erik Valfrid Berg

Födelsedatum:1901-07-23
Dödsdatum:1977-12-09
Gravsatt:1978-01-20
Ort:Matteus Sthlm.
Gravnummer:1 02 80

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Söderhamns Kyrkogård

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn