Jöns Gustav Törnell

Födelsedatum:1931-03-22
Dödsdatum:2013-06-01
Gravsatt:2013-08-01
Ort:Söderhamn
Gravnummer:1 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Söderhamns Kyrkogård

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn