Saimi Elisabet Törnell

Födelsedatum:1934-06-14
Dödsdatum:1995-04-14
Gravsatt:1995-10-05
Ort:Söderhamn
Gravnummer:1 ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Söderhamn-Sandarne församling

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn

0270-426513

soderhamn.kyrkogardsexp@svenskakyrkan.se

Söderhamns Kyrkogård

Prästgårdsgatan 5
826 21 Söderhamn