Karl Enok Fransén

Födelsedatum:1909-02-21
Dödsdatum:1975-09-13
Gravsatt:1975-09-19
Ort:Harby 4:25
Område: C
Gravnummer:L C 187-188

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södermöre pastorat

Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm

0480-770 400

sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se

Ljungby Kyrkogård

Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm