Ernst Nils Sivar Erik Arnér

Födelsedatum:1909-03-13
Dödsdatum:1997-01-12
Gravsatt:1997-05-10
Ort:Stockholm
Gravnummer:V N 640-642

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen