Ernst Nils Sivar Erik Arnér

Födelsedatum:1909-03-13
Dödsdatum:1997-01-12
Gravsatt:1997-05-10
Ort:Stockholm
Område: N
Gravnummer:V N 640-642

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Södermöre pastorat

Prästvägen 1
388 32 Ljungbyholm

0480-770 400

sodermore.pastorat@svenskakyrkan.se