John Herbert Norén

Hulan Häggesled

1910-09-09 Födelsedatum
1987-03-08 Dödsdatum

Gravsatt: 1987-04-25

H 158

Häggesled kyrkogård

Södra Kållands pastorat

Sverige, Västra Götaland

Häggesled kyrkogård

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING

Gravsatta inom samma gravplats