Maria Larsson

Höjentorp Skatteg

1846-10-18 Födelsedatum
1938-03-18 Dödsdatum

Gravsatt: 1938-03-26

H 384

Häggesled kyrkogård

Södra Kållands pastorat

Sverige, Västra Götaland

Häggesled kyrkogård

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING

Gravsatta inom samma gravplats