Allan Friman

Födelsedatum:1924-02-20
Dödsdatum:2010-08-29
Gravsatt:2011-04-01
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 50

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Järpås Nya kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING