Anna Gerda Ingeborg Erlandsson

Födelsedatum:1903-11-14
Dödsdatum:1991-09-12
Ort:Godegården
Gravnummer:JU 3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Järpås Nya kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING