Erik Andersson

Födelsedatum:1916-05-21
Dödsdatum:2001-10-08
Gravsatt:2001-12-14
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 18E

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Järpås Nya kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING