Ivar Gilbert Natanel Friberg

Födelsedatum:1904-10-15
Dödsdatum:1998-01-26
Gravsatt:1998-03-05
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Järpås Nya kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING