Tyra Hillevi Björkquist

Födelsedatum:1908-08-27
Dödsdatum:2005-11-30
Gravsatt:2006-05-19
Ort:Lidköping
Gravnummer:JU 1A

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Järpås Nya kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING