Anna-Lisa Karlsson

Födelsedatum:1923-03-18
Dödsdatum:2008-09-27
Gravsatt:2008-11-19
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 23

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping