Bernt Arvid Johansson

Födelsedatum:1925-02-14
Dödsdatum:2016-06-18
Gravsatt:2016-09-19
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 43

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping