Daga Johansson

Födelsedatum:1905-10-20
Dödsdatum:2009-04-27
Gravsatt:2009
Ort:Mariestad
Gravnummer:JU 18B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping