Ernst Erik Valdemar Junfalk

Födelsedatum:1911-01-12
Dödsdatum:1992-06-27
Gravsatt:1992
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 18C

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping