Ingrid Johansson

Födelsedatum:1920-05-15
Dödsdatum:2009-04-04
Gravsatt:2010-04-23
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping