Allan Johansson

Födelsedatum:1919-05-22
Dödsdatum:1991-08-07
Gravsatt:1991-08-28
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 17

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping