Erik Gunnar Jonsson

Födelsedatum:1934-08-22
Dödsdatum:2018-11-06
Gravsatt:2019-02-08
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 34

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping