Folke Johansson

Födelsedatum:1910-05-01
Dödsdatum:1992-05-28
Gravsatt:1992
Gravnummer:JU 18B

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping