Karl Holger Lundh

Födelsedatum:1904-03-08
Dödsdatum:1995-11-14
Gravsatt:1996-01-30
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping