Per Olof Gustafsson

Födelsedatum:1925-04-10
Dödsdatum:2005-06-23
Gravsatt:2005-10-28
Ort:Järpås
Gravnummer:JU 18D

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping