Stina Lundh

Födelsedatum:1913-08-16
Dödsdatum:1984-03-24
Gravsatt:1984-05-05
Ort:Järnvägsg 11 Järpås
Gravnummer:JU 8

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Järpås Nya Kyrkog Urngården

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping