Maria Kristina Albertsson

Födelsedatum:1953-09-09
Dödsdatum:2012-10-22
Ort:Lidköping
Gravnummer:KÅN 68

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Kållands-Åsaka Nya kyrkogård

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING