Kållands-Åsaka Nya kyrkogård

Råda församlingshem 1
53196 LIDKÖPING

Gravsatta