Karl Andersson

Gunnar Månsgården

1834-07-02 Födelsedatum
1919-10-25 Dödsdatum

Gravsatt: 1919-11-05

KA 15

Karaby kyrkogård

Södra Kållands pastorat

Sverige, Västra Götaland

Karaby kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 LIDKÖPING

Gravsatta inom samma gravplats