J.b. Almqvist

Födelsedatum:1867-01-05
Dödsdatum:1944-12-08
Gravsatt:1944-12-15
Ort:St. Botorp
Gravnummer:LA 33

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Lavads Kyrkogård

Råda församlingshem 1
53196 Lidköping