Gunhild Karlsson

Födelsedatum:1905-03-31
Dödsdatum:1989-06-26
Gravsatt:1989-07-04
Gravnummer:ÖR C 9-10

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Örslösa Kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping