Johan Albert Magnusson

Födelsedatum:1880-07-10
Dödsdatum:1962-12-07
Gravsatt:1962-12-16
Ort:St.heden
Gravnummer:ÖR E 3-4

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Örslösa Kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping