Abel Seth Johansson

Födelsedatum:1860-01-02
Dödsdatum:1947-03-13
Gravsatt:1947-03-21
Ort:Bergsgården
Gravnummer:ÖR E 15

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Örslösa Kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping