Gunhild Gustavsson

Födelsedatum:1918-07-20
Dödsdatum:2006-10-14
Gravsatt:2006-11-01
Ort:Örslösa
Gravnummer:ÖR P 1-2

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Örslösa Kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping