Bengt Torsten Fransson

Födelsedatum:1945-06-16
Dödsdatum:2010-04-03
Gravsatt:2010-06-03
Ort:Väla Stubbegården
Gravnummer:VÄ ML M-Lund

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

A. Väla Kyrkogård

Råda församlingshem 1
531 96 Lidköping